Hãy cùng xem cách mà các túi xách in logo trường học hoặc tổ chức giáo dục được dùng hiệu quả trong các sự kiện.

LỢI ÍCH DÙNG TÚI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC, ANH NGỮ

Chúng tôi đã sản xuất ra một số túi quảng cáo bắt mắt để quảng bá các trường Đại học, các trung tâm giáo dục và các công ty du học.

Quảng bá thương hiệu giáo dục trong các buổi hội thảo, tư vấn và định hướng cho khách hàng tiềm năng.

Công cụ giáo dục: Một cuộc thi thiết kế túi cũng là một hình thức giáo dục thu hút học sinh, sinh viên vì tính chất vui vẻ, hữu ích và nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường.

Thúc đẩy các sáng kiến tái chế trong cộng đồng.