Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cải thiện tỷ lệ tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng và khuyến khích các sáng kiến địa phương trong cộng đồng.

TẠI SAO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NÊN SỬ DỤNG TÚI TÁI CHẾ

Túi tái chế là một hình thức thay thế các loại túi nilon thông dụng. Nó tiện lợi trong việc sử dụng và tái sử dụng nhiều lần. Các thông điệp bảo vệ môi trường, thông điệp kêu gọi một sự kiện hữu ích nào đó như bảo vệ trẻ em, trật tự giao thông …

Các Sở, ban, ngành có thể kết hợp với các doanh nghiệp địa phương theo từng lĩnh vực để thực hiện các sự kiện tốt cho cộng đồng.

Chính quyền địa phương cũng có thể thể hiện thiện chí bằng cách tặng túi sinh thái tại các sự kiện, hội chợ, các buổi họp cộng đồng hoặc các sự kiện được tài trợ khác. Họ cũng gây quỹ bằng cách bán các túi này cho cộng đồng.

Hãy xem phần túi tái chế của chúng tôi tại đây: LINK