Hiển thị một kết quả duy nhất

Dạng túi hộp đứng hoặc ngang, có hông.

Túi vải không dệt cán màng

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp 01

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp 02

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp 03

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp 04

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp 05

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp 2

Túi vải không dệt dạng hộp

Túi vải không dệt dạng hộp 3